Vitamiini- ja hivenainemittaus

Vitamiini- ja hivenainemittaus HCA-laitteella

Sähkömagneettisen resonanssin mittauslaite mittaa ja analysoi kehon lähettämiä elektromagneettisia frekvenssejä, taajuuksia.

Ihmiskehon jokainen solu lähettää heikkoja sähköimpulsseja, jotka ovat mitattavissa. Laitteen tietopankkiin on tallennettu tuhansia eri taajuusspektrejä niin terveistä soluista kuin sellaisistakin soluista, joissa värähtelytaajuus on muuttunut esimerkiksi jonkin solulle tärkeän aineen matalan pitoisuuden tai puutteen vuoksi. Näitä koottuja tietopankkeja käytetään bioresonanssilaitteiden ohjelmissa.

Kädessä pidettävällä sensorilla lähetetään kehoon tiettyjä taajuuksia tai taajuuspaketteja, joiden kokoonpanot riippuvat mitattavasta asiasta (esimerkiksi vitamiini, mineraali, kehon happamuustilanne jne). Mikäli solua rasittaa esimerkiksi jonkin aineen puute, solun/solukon takaisin koneelle lähettämät värähtelytaajuudet ovat muuttuneet terveeseen soluun/solukkoon verrattuna.

Solunjakautumiseen ja solujen uusiutumiseen kuuluu vaihe, jolloin solutuman atomien elektronit varautuvat. Varautumisvaiheen aikana solusta voidaan mitata sähkömagneettisia aaltoja. Aikuisen kehossa jakautuu yhdessä sekunnissa noin 25 miljoonaa solua ja minuutissa uusiutuu noin 100 miljoonaa verisolua.

Sähkömagneettisten aaltojen signaalit kuvaavat ihmisen kehon aineenvaihduntaa, toisin sanoen kehon tilaa, juuri mittaushetkellä. Tulos on suuntaa antava tarkkuuden ollessa noin 90%:n luokkaa.

Health Concept Analyzer mittaa kehon koostumusta 13 eri alueelta.

Nämä alueet ovat vitamiinien, kivennäisaineiden, koentsyymien ja aminohappojen määrät, sydämen ja verisuoniston tila, sekä ruoansulatustoiminta. Mittauksessa nähdään myös aivojen ja keskushermoston tila, luiden mineraalitiheys, immuunijärjestelmä, haitalliset aineet, raskasmetallit, fyysinen peruskunto ja ihon kunto.

Tietoa elintoiminnoista

Sähkömagneettisen spektrin kartoittaminen mittauslaitteella on uusi keino pitää huolta omasta terveydestä.

Mittauslaite ei ole tarkoitettu sairauksien diagnostiikkaan, vaan se on suuntaa antava, täydentävä mittausväline esimerkiksi elämänmuutoksen tukemisessa ja hallinnassa.

Mittaamalla kehon sähkömagneettista resonanssia voidaan saada helposti tietoa elintoimintojen häiriöistä, koska laite tunnistaa herkästi poikkeavan tilan, jo silloin kun noin kymmenessä solussa on toiminnallisia häiriöitä. Näin voidaan ajoissa sulkea pois mahdollinen kehon epätasapainotila, korjata sitä koulutetun ammattihenkilön tukemana ja vaalia tietoisesti omaa terveyttä.

Sähkömagneettisen resonanssin mittauslaitteita on saatavilla monelta eri valmistajalta., kuten HCA (Health Concept Analyzer), Quantum, Mora. Laitteet ovat yleistyneet Euroopassa ravintoterapeuttien, Heilpracktiker’ien- ja myös monien lääkäreiden tutkimusvälineiksi.

MSQ aineenvaihdunnankartoitus

Täytä ennen mittausta aineenvaihduntakaavakkeen MSQ kaavake

Mittausta ei voi tehdä jos sinulla on sydämentahdistin
tai olet raskaana. Jos kehossasi on useita keinoniveliä, ne voivat vaikuttaa mittaustuloksiin.

 
 

Ravinnon Voima

 info@ravinnonvoima.fi
 040 555 1515

y-tunnus: 2806271-3
Tietosuojaseloste

Verkkosivut - Opiferum Oy