Varaa aika!

Työhyvinvointi

Millainen työyhteisönne olisi, jos…

  • Ihmiset nukkuisivat yönsä hyvin ja heräisivät aamulla levänneenä?
  • Jaksaisivat päivän läpi energisenä ilman uuvahduksia?
  • Kehon epämääräiset oireet eivät heikentäisi työkykyä?

Ravinto, liikunta ja lepo ovat terveyden ja hyvinvoinnin kulmakiviä

  • Mihin näistä teidän yrityksenne panostaa?
  • Onko se mahdollisesti liian yksipuolista painottuen vain liikuntaan?
  • Ota ravinto ja uni osaksi työhyvinvointia, jolloin tulokset paranevat huomattavasti 

Työntekijän sairauspoissaolo maksaa vähintään 350 €/pvä

  • Paljonko sairauspoissaolot maksavat yrityksellenne vuodessa?
  • Entä tehottomat työpäivät?
  • Sijoitus poissaolojen ja tehottomien työpäivien vähentämiseen maksaa itsensä takaisin 3-10 kertaisesti! 

Liiketoimintasi haasteisiin vastaava työhyvinvointivalmennus

Usein työhyvinvointi tarkoittaa vain liikuntaseteleiden jakamista ja lakisääteistä työterveyspalveluiden tarjoamista.  Mutta voisiko se olla liiketoiminnan tehostamista kokonaisvaltaisesti ihmisen terveyttä, hyvinvointia, jaksamista ja unta tukien?  

Ilman hyvää terveyttä ihminen ei jaksa tämän päivän hektistä työelämää. Elintapasairauksien mukanaan tuomat sairauspoissaolot tai työkyvyn aleneminen muodostavat merkittävän kuluerän yritykselle. Työkykyä ja työtehoa on mahdollista nostaa ja vastaavasti sairauspoissaoloja vähentää kokonaisvaltaisella ravinnon, stressinhallinnan ja liikunnan huomioimisella. Sairastamiseen ja tehottomaan työpäivään kuluvan rahan voi sijoittaa järkevämminkin.

Työhyvinvointi ja ravitsemusohjaus

Ravinnon voima auttaa työntekijöidenne omatoimista ja itseohjautuvaa terveyden sekä työkyvyn ylläpitoa. Yritykselle räätälöitävät paketit koostuvat esim. luennoista, ravintoainemittauksista, ryhmä- tai yksilövalmennuksista. Meillä on toimivat työkalut ihmisten unenlaadun ja jaksamisen parantamiseen sekä sairauspoissaolojen vähentämiseen.

Painonhallinnan ryhmävalmennukset

Voit tilata yritykseesi Ravinnon voiman painonhallinnan ryhmävalmennuksen

Valmennus sisältää yksilöllisen lähtökartoituksen sekä ryhmätapaamiset. Tyypillisesti valmennuksen kesto on 3 kk ja tapaamisia joka toinen viikko. Työnantaja saa loppuraportit valmennuksen päätyttyä. 

Ravintoluennot

Ota luennot osaksi TYKY/TYHY päiviä. Luennot räätälöidään yrityksen tarpeen mukaan. Ravitsemukseen liittyvä aihe valitaan yhdessä yrityksen edustajan kanssa.

Henkilöstön/ työntekijän yksilölliset ravintovalmennukset


Palvelu voidaan toteuttaa yrityksen tiloissa tehtävillä henkilökohtaisilla tapaamisilla. Asiakas hyötyy toimintatavasta monella tavalla. Tapaamiset työpaikalla säästävät yrityksen aikaa, rahaa ja vaivaa.

Ota yhteyttä

Työntekijän jatkuva sairastelu on yritykselle valtava kuluerä. Jo yksi poissaolopäivä maksaa vähintään 350 €. Tartu henkilökunnan sairauspoissaoloihin ja tehdään yrityksenne henkilöstöstä hyvinvoiva ja tehokas.

Yritykselle räätälöitävät paketit koostuvat esim. luennoista, ravintoainemittauksista, ryhmä- tai yksilövalmennuksista. Meillä on toimivat työkalut ihmisten unenlaadun ja jaksamisen parantamiseen sekä sairauspoissaolojen vähentämiseen.

Varaa aika!

 
 

Ravinnon Voima

 info@ravinnonvoima.fi
 040 555 1515

y-tunnus: 2806271-3
Tietosuojaseloste

Verkkosivut - Opiferum Oy